Nivea Men Silver Protect 48h Antiperspirant 150 ml

1115
Neohodnoceno

Antiperspirant Nivea Men Silver Protect 48h díky inovativnímu složení s ionty stříbra poskytuje účinnou 48hodinou ochranu proti pocení a zápachu.


  • (3 ks) Skladem
60 Kč
Kategorie: Pánské
 

Účinky:

· chrání před potem po dobu až 48 h

· aktivní ionty stříbra půsůobí antibakteriálně a zabraňuje vzniku zápachu

· poskytuje pokožce citrusově-kořeněnou vůní

 

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.