Rex prášek na praní Color Japanese Garden & Water Lily 18PD

2849
Neohodnoceno

Rex Japanese Garden amp; Water Lily Color prací prášek 18 praní Prací prášek Rex Japanese Garden amp; Water Lily Color přínáší ještě účinnější složení, kde částice pronikají hluboko do vláken a tím efektivněji odstraňují odolné skvrny. Navíc prádlo změkčují a usnadňují žehlení. 


  • (5 ks) Skladem
78,40 Kč
Kategorie: Prací prášky
 

Vlastnosti Rex Japanese Garden amp; Water Lily Color prací prášek: účinnější složení částice pronikají hluboko do vláken efektivnější odstraňování skvrn prádlo se změkčuje snadnější žehlení Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.